Nya hem på Solhöjden - Timrå

Timråkommun har tagit fram en detaljplan för ett helt nytt bostadsområde i Timrå. Den nya planen har vunnit lagakraft under 2023 och nu pågår projektering och förberedelser för området.

Bostadsområdet är en viktig pusselbit som ska bidra till Timrå kommuns befolkningsmål på 20 000 invånare till år 2035. Den stora industrisatsningen i Torsboda med investeringar på initialt ca 13 miljarder och runt 4-8000 nya arbetstillfällen inklusive underleverantörer är en stor bidragande del till att man förväntar sig en stark ökad efterfrågan på bostäder i Timrå. Solhöjden är beläget i en södersluttning mellan Fagervik, Böle och Sörberge. Solhöjden ses som ett område med mycket höga boendekvaliteter i en södersluttning med god utblick över Klingerfjärden och omedelbar närhet till skog och natur.

Nybergs Fastigheter & Förvaltning AB har en markanvisning som medger byggnation av 2 punkthus med 80 lägenheter. Vår ambition är att bygga och sälja bostadsrätter i detta fantastiska läge. Vi har inte bestämt idag när vi ska starta upp projektet utan inväntar att Torsboda förverkligar etapp 1 innan vi bestämmer vår tidplan.

Vill du veta mer eller anmäla ditt intresse? Kontakta Sara Nylander på  sara@nybergs.nu.

Kontaktpersoner

Anna Edman

Fastighetschef

070-389 08 08 anna@nybergs.nu

Sara Nylander

Fastighetsadministration

070-389 08 69 sara@nybergs.nu