Nya hem på Teg - Umeå

På Norra Obbolavägen 28, nära Tegsbron och Tegs centrum, vid tidigare Expo-huset.

En ny detaljplan för området har antagits och bygglovsansökan behandlas för närvarande. Planen inkluderar uppförandet av ca 190 bostadsrättslägenheter med parkeringsgarage under mark. Beräknad byggstart i början av 2025. 

Vill du veta mer eller anmäla ditt intresse? Kontakta Sara Nylander på  sara@nybergs.nu.

Kontaktpersoner

Nicklas Nyberg

VD

070-346 08 08 nicklas@nybergs.nu

Anna Edman

Fastighetschef

070-389 08 08 anna@nybergs.nu

Sara Nylander

Fastighetsadministration

070-389 08 69 sara@nybergs.nu