Samarbete

Tillsammans med det kommunala fastighetsbolaget Övikshem vill Nicklas Nyberg bygga cirka 100 lägenheter, med inflyttning om ungefär tre år.