Den monumentala Lindström

Bengt Lindström-utställning på Västernorrlands Museum, Härnösand.

Invigning torsdag 9 maj kl. 18.30

Affisch från Västernorrlands Museum