Teg, Umeå

Nya bostäder planeras att byggas på Expo-tomten vid Norra Obbolavägen-Tegsvägen i Umeå.

Planerad byggstart under 2023.