Här planeras 16 stora bostadsprojekt mitt i Örnsköldsvik

Från Örnsköldsviks Allehanda

"Bra idéer säljer alltid"

Allt fler väljer att bo i centrala Örnsköldsvik.

Gärna på höjden.

Allehandas kartläggning visar att 1 140 bostäder planeras att byggas inom de närmaste tio åren. Här är de största projekten som är på gång.

Kartläggning från Örnsköldsviks Allehanda