Historik

Nybergs grundades av Nicklas Nybergs farfar Nils-Otto Nyberg i Köpmanholmen 1928 och innefattade då måleriverksamhet. 

Sonen Anders övertog 1967 företaget och verksamheten flyttade då till Örnsköldsvik. Under hans verksamhetstid utvecklades företaget till att även omfatta industriell ytbehandling samt fönsterrenovering.

Nils-Otto Nyberg, 1928

Intresset för fastigheter föddes även under Anders tid, då de första bostadsfastigheterna förvärvades. 

Anders Nyberg, 1967

Intresset för fastigheter intensifierades i samband med sönernas delaktighet i företaget. Sedan 2002 står Nicklas Nyberg som ensam ägare och VD i Nybergs Fastigheter & Förvaltning AB.

Nicklas Nyberg med visionsbild över Sjögatans utveckling, 2005.

Huvudinriktningen för företaget från 2002 till 2017 har varit att äga, förädla och förvalta hyresfastigheter samt kommersiella lokaler.

Under 2017 avyttrades de kommersiella fastigheterna i Örnsköldsvik till Hemfosa Fastigheter (67.000 kvm). Under 2014-2017 har även ett 20-tal hyresfastigheter avyttrats till lokala ägare i Örnsköldsvik.

Bygg och måleriverksamheten har förändrats och bedrivs för närvarande i ett delägt separat bolag med ett 110 tal anställda, placerade i Örnsköldsvik, Umeå och Nordmaling, Nybergs Bygg & Måleri AB.

Nybergs Fastigheter & Förvaltnings huvudsakliga verksamhet är idag fastighetsutveckling med ett flertal bostadsrättsprojekt i Umeå och Örnsköldsvik samt utveckling av industriområdet Vivstavarv i Timrå.